Wie ben ik

Ilona de Zeeuw, verpleegkundige in de geestelijke gezondheidszorg en big geregistreerd. Studeerde management in de gezondheidszorg aan de Hogeschool Rotterdam .
Als coach opgeleid in ervarings-en oplossingsgericht coachen en Equine Assisted coachen in aanwezigheid van paarden ( deze opleiding is NOBCO/EMCC geaccrediteerd ).
Aangesloten bij het kwaliteitsregister KREAC.

Geïnteresseerd in natuur, gedrag van mens en dier en in persoonlijke groei . Ilona is rustig, kundig, humoristisch, empatisch, uniek, eerlijk en weet, waar nodig, op een grensverleggende maar grens respecterende manier te confronteren.

Ilona moedigt aan tot het maken van stappen. Middels het equine assisted coachen in staat om op een geheel eigen wijze bij mensen patronen te ontdekken en hen “ tools” mee te geven om op eigen kracht tot een verandering te komen. ilona-coaching biedt inzicht op het gebied van ADHD, en meerdere aandoeningen op psychisch gebied .Coacht zowel duo’s,kleine groepen/gezinnen als individueel.

Mijn achtergrond:
Big geregistreerd HBO verpleegkundige geestelijke gezondheidszorg
Management HBO intramurale zorg
Equine assisted coach KREAC en NOBCO gecertificeerd
Equine assisted coach level 2 in opleiding
CREF behandelaar in opleiding