Unieke aanpak

Equine assisted coaching is een ervaringsgerichte en client-based methode die zich afspeelt in aanwezigheid van een paard. Het paard geeft hierbij directe, eerlijke en oordeelloze feed-back en verschaft daarmee zowel de coachee als de coach waardevolle informatie.
In deze cli├źnt- en ervaringsgerichte benadering treedt de coach op als facilitator, die de voorwaarden schept voor persoonlijke groei van de coachee. Coach en paard werken samen om de coachee te stimuleren zijn eigen oplossing of antwoorden te vinden.

Coaching is een begeleidingsvorm op basis van gelijkwaardigheid en eigen verantwoordelijkheid. Tijdens de coachsessies ontwikkelt men (zelf)bewustzijn, competenties en effectief gedrag. Het coachen gebeurt door middel van observaties (objectieve gewaarwordingen), open vraagstelling, intuitie, metaforen en labelen.