WERKWIJZE

Ilona Therapie en Coaching is beschikbaar voor
individuele coaching en teamcoaching en is in alle
gevallen ervarings- en oplossinggericht.

Dit betekent leren door te doen! We gaan hierbij uit
van de concrete ervaring en interactie met het paard.
De coachee is zijn eigen expert in zijn eigen proces.

Wanneer we als team gaan werken met een paard
zal deze als spiegel voor het hele team fungeren.
Bij groepsactiviteiten krijgt ieder teamlid de gelegenheid
om eigen gedrag en dat van de andere teamleden
te observeren vanuit een ander perspectief.

Ilona werkt zowel op eigen als een door jou gekozen locatie.