Teamcoaching

Zien we als team kansen en grenzen? Hoe beïnvloedt mijn handelen het team? Hoe wordt het team beïnvloed door de teamleden zelf? En hoe wordt dit ervarend door het team?
Voor paarden is de kudde van levensbelang. Het doorzien van verhoudingen en rollen is dan ook vanzelfsprekend voor een paard. Wanneer we als team gaan werken met een paard dan zal deze als spiegel voor het hele team fungeren.
Bij de groepsactiviteit krijgt ieder teamlid de gelegenheid om eigen gedrag en dat van de overige teamleden te observeren vanuit een ander perspectief.  Onderlinge verschillen en overeenkomsten worden duidelijk en kunnen worden benoemd.
Teamcoaching vindt in principe altijd plaats met 2 coaches.